اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

کپی نیمی از پست از سایت دیگر و آوردن منبع مشکلی داره؟

درخواست حذف اطلاعات

دوستان اگر بخشی ( نیمی ) از پست رو از یک سایت کپی کامل بکنیم و در زیرش به صورت نوفالو لینک رو به صورت واژه منبع بیارم از نظر سئو مشکلی داره؟ مثلا...